Mobil menü

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2021. október 5.
Vissza
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Tömörd Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve a 2022. évre ismételten kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév
második és a 2022/2023. tanév első félévére
vonatkozóan. A program keretében olyan
szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az
ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek,
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos) képzésben
vesznek részt, illetve utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások, akik 2022/2023. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézmény keretében
teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.


Az „A" és „B" típusú pályázati felhívás és a mellékletek a központilag rögzített Általános
Szerződési Feltételekben megfogalmazottakat tartalmazzák.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben - a 2021 - es pályázati fordulóhoz hasonlóan - az
adataikat a pályázók kötelesek rögzíteni az EPER - BURSA rendszerben, az önkormányzatok
a kinyomtatott pályázati űrlapok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását végzik el.
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati
adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden
évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően
a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minősül.

A pályázattal kapcsolatos határidők:

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 5.
Hiánypótlási határidő: 2021. november 12.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. december 6.
A hozott döntések közzététele, a pályázók értesítése: 2021. december 8.

A pályázat szövege és a benyújtandó mellékletek a IDE KATTINTVA érhetők el.

Tömörd, 2021. október 5. Kollárits Gábor sk.
Tömörd Község polgármestere

 

 

KözadatpanaszhírdetményKözponti Információs Közadat-nyilvántartásE-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL