Mobil menü

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2020. szeptember 30.
Vissza
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

 

Pályázati felhívás

Tömörd Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve a 2021. évre ismételten kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév
második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan. A program keretében olyan
szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az
ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek,
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos) képzésben vesznek részt, illetve utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások, akik 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében
teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Az „A” és „B” típusú pályázati felhívás és a mellékletek a központilag rögzített Általános
Szerződési Feltételekben megfogalmazottakat tartalmazzák.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben - a 2020 – as pályázati fordulóhoz hasonlóan - az
adataikat a pályázók kötelesek rögzíteni az EPER – BURSA rendszerben, az önkormányzatok
a kinyomtatott pályázati űrlapok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását végzik el.
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati
adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden
évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően
a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minősül.

A pályázattal kapcsolatos határidők:

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 5.

Hiánypótlási határidő: 2020. november 13.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. december 4.

A hozott döntések közzététele, a pályázók értesítése: 2020. december 8.

A pályázat szövege és a benyújtandó mellékletek a honlapon az alábbi menüpont alatt érhetők

el: www.tomord.hu/Önkormányzat/Közérdekűadatok/Letölthetődokumentumok


Tömörd, 2020. szeptember 29.

Kollárits Gábor sk.
Tömörd község polgármestere

KözadatpanaszhírdetményKözponti Információs Közadat-nyilvántartásE-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL