Mobil menü

Konditerem-Tömörd

2020. szeptember 30. https://www.facebook.com/tomord.tomord.9
Vissza
Kedves Tömördiek!
Szeretnénk tájékoztatni mindenkit, hogy október 6-án megnyitjuk Konditermünket, melyet minden 15 év feletti tömördi Használhat! Ennek feltétele a Konditerem Házirendjének megismerése, mely a jelenléti ív kitöltésével elfogadásra kerül.
Mindenkinek kellemes időtöltést kívánunk.
Tömörd Község Önkormányzata!
Konditerem-Tömörd
Tömördi Konditerem Házirendje!
A Házirend célja, hogy meghatározza Tömörd konditermében tartózkodó személyek ( szolgáltatásokat, igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen.
Továbbá előírja a konditerem rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokat, a kulturált sportolási lehetőségek folyamatos biztosítása érdekében tartsd be.
1. A teremben váltócipő és törölköző használata kötelező
2. A terem eszközeit mindenki kizárólag saját felelősségére -fittségi állapotát ismerve- használhatja!
3. A teremben 15 éven aluli személy nem tartózkodhat!
4. Edzőterem területén TILOS
a, a dohányzás és az alkohol fogyasztása, poharas ital fogyasztása
b, az olyan tevékenység, amely a konditerem szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
c, Tilos mások zavarása gyakorlat közben! A sportág nagy koncentrációs igényei és a koncentráció elvesztése balesetet eredményezhet!
d, A terembe ételt bevinni tilos!
e, Tilos a szereken pihenni, hangoskodni, a terembeli eszközöket kivinni!
5, Kérjük, hogy használat után a súlyzókat és tárcsákat tegyétek vissza a helyükre, lehetőleg minél kevesebb zajjal! A súlyokat és a tárcsákat padra rakni, dobálni tilos!
6, Nagy súlyokkal történő edzés során - az esetleges balesetek elkerülése végett mindig kérjetek meg valakit, hogy szükség esetén segítsen.
7, A teremben elhelyezett eszközök épségét mindenki köteles megóvni, azért mindenki anyagi felelősséggel tartozik!
8, A sérülések megelőzése érdekében az edzés előtt megfelelő bemelegítésvégzése ajánlott, érdemes kardió gépeken kezdeni az edzést!
9, Kérjük a műanyag flakonokat a kihelyezett szemetesbe dobjátok!
10, Mindannyiunk kellemes itt tartózkodása érdekében kérjük a tisztaságot megőrizni!
11, Minden használat előtt ellenőrizni kell a gépek és a felszerelések állapotát, amennyiben rendellenesség, vagy műszaki hiba észlelhető, azt haladéktalanul jelezni kell a teremőrrel!
12, Betegen nem látogatom a konditermet, egyben kijelentem, hogy ismert, a tevékenységben gátló vagy másra veszélyes betegségem nincs!
13, A Házirendben foglaltak megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésre kerül, ha ez nem vezet eredményre, akkor a vendéget távozásra szólíthatja fel, illetve a konditeremből kizárásra kerül! A kitiltott szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet!
14, A teremben és mellékhelyiségben gondatlanságból okozott károkért vendégeink felelőséggel tartoznak!
15, Kérjük a kardió gépek használata utáni rövid fertőtlenítését, különös tekintettel az érzékelő- és kapaszkodó felületekre!
A Házirend előírásainak többszöri és tudatos be nem tartása kizárást von maga után! A házirend a konditerem bejáratánál kifüggesztésre került, és a Tömörd Közösség facebook oldalán szintén megismerhető, mely a konditerem területén tartózkodó összes vendégre vonatkozik.
Konditerem Nyitvatartási Rendje!

Hétfő:
Kedd: 18:00-20:00
Szerda:
Csütörtök: 18:00-20:00
Péntek: 
Tömörd Község Önkormányzata
Fotók