Mobil menü

VP- helyi értékleltár projekt

VP6-19.2.1-90-Ö.1-17
2021. április 2. UTIRO Térségfejlesztő Egyesület
Vissza
VP- helyi értékleltár projekt
A Vidékfejlesztési Program keretén belül az UTIRO Térségfejlesztő Egyesület működési
területére meghirdetett VP6-19.2.1-90-Ö.1-17 kódszámú, UTIRO Térségfejlesztő Egyesület –
Települések helyi definiált értékleltárának elkészítését és dokumentálását segítő intézkedés
című felhívásra 2018. február 28-án pályázatot nyújtott be Tömörd Község Önkormányzata.
A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 2019. novemberében támogatásra alkalmasnak
minősítette a kérelmet, így Önkormányzatunk 926 996 forint vissza nem térítendő
támogatásban részesült. A támogatás mértéke 90%-os. A projekt megvalósításra 6 hónap állt
rendelkezésre. A projekt célja a helyi értékleltár létrehozása, amely olyan helyi természeti
kincseket, épített örökséget, hagyományokat, szokásokat, kézműves termékeket,
gasztronómiai specialitásokat definiál és gyűjt össze, amelyek eddig szélesebb körben nem
voltak ismertek, de a tömördiek egyedinek, megőrzésre, továbbörökítésre érdemesnek
tartanak. Cél ezek publikálása szélesebb közönség felé, mely által a közösségi és gazdasági
erőforrások megismerhetővé válnak, és más jövőbeli projektek alapját képezhetik. A helyi
értékek feltárása az egész lakosságot érintő feladat, 30 db kérdőív kitöltése és 2 lakossági
fórum összehívása valósult meg. Majd az összegyűjtött helyi értékeket bemutató, népszerűsítő
rendezvénnyel zárult a projekt, a 2020. augusztusi helyi értékek ünnepével, mely erősíti a
helyben maradás érzését, a helyi identitást és kohéziót. A projekt megvalósítására irányuló
beszerzési eljárást a szombathelyi BFH Európa Kft. nyerte meg.
Fotók